DISCLAIMER gebruik goldewijk website

Disclaimer

Lees deze mededeling aandachtig door voordat u de site gebruikt. Hierin wordt het gebruik geregeld dat u van de site maakt en al het materiaal op de site.

 

Eigendom

Deze (web)site is eigendom van Goldewijk B.V. en is met zorg samengesteld. De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan u. Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze site werd geraadpleegd of die via deze website werd uitgewisseld. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Werking website

Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat aan de inhoud en functioneren van deze website geen enkele wijze rechten kunnen worden ontleend of aanspraken op kunnen worden gemaakt. Goldewijk B.V. kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. Wanneer Goldewijk B.V. links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Goldewijk B.V. worden aanbevolen. Goldewijk B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Goldewijk B.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links van deze website naar websites van derden worden door ons eerst beoordeeld op geschiktheid en zullen altijd schriftelijk bevestigd worden.

Gebruik van informatie

Goldewijk B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle content, afbeeldingen, broncode en vormgeving). Niets van deze informatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Goldewijk B.V. gekopieerd of vermenigvuldigd worden.

Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf schriftelijk toestemming is verleend.

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Goldewijk B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Contact

Indien u een vraag of klacht heeft over deze site, neemt u dan contact met ons op.